శశికళ/నీలము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నీలము

నీలి కలువ పుటాలలో
తేలిపోవు నీలి మలుపు
నీలరత్న హృదయంలో
సోలిపోవు కాంతి సూక్తి
నెమలి గళము వంపుల్లో
నృత్యమాడు నీలి నిగలు
నీలాకాశ రహశ్యము
కాళిందీ ఝరి నీరము

       ముర్తించినవే కన్నులు
       నర్తించెను కనుపాపలు
       సూర్య సుతా శశి కళవే
       ఆర్య సఖీ శశి కళవే !