శశికళ/కారణము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

కారణము


ఎవరు నేనీ జగతి
ఎవరు నేనీ ప్రగతి

              అవధి మించిన కాంక్ష
              అందుకొను నా స్వగతి.

జవమూను నా కలలు
జగమేని దరియునా

              సొగలు పొగలై బ్రతుకు
              సోలినది నీమ్రోల.

ఆశయము వలదేని
ఆవ లేమున్నదో

              ఆలయము కలదేని
              ఆవలీవల నిజము.

బ్రతుకె ఒక యోగమై
వితములను మది కలుపు

              సతియె అవధికి రూపు
              కారణము నీ వలపు.