శశికళ/ఒకరికొకరు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఒకరికొకరు


నువ్వూ నేను కలసి
పువ్వులో తావిలా
తావిలో మధువులా !

నువ్వూ నేనూ కలసి
కోకిలా గొంతులా
గొంతులో పాటలా !

నువ్వూ నేను కలసి
వెన్నెలా వెలుగులా
వెలుగులో వాంఛలా !

నువ్వూ నేనూ కలసి
గగన నీలానిలా
నీలాన శాంతిలా !