శశికళ/ఆట పాటలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆట పాటలు


వాన చినుకుల ఆట
కోన వాగుల పాట

              నీదు సొగసుల కులుకు
              నీదు వలపుల పలుకు.

మెరుము తళుకుల ఆట
ఉరుము తబరువుల పాట

              నీదు కలతల అలుక
              నీదు విరసపు చెళుకు.

మలయా నిలుని జాలు
ఎలదేటి రుతి చాలు

              నీదు తియ్యని ఆట
              నీదు హాయను పాట.