శశాంకవిజయము/ప్రథమాశ్వాసము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రథమాశ్వాసము.

పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/18 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/19 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/20 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/21 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/22 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/23 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/24

గద్య. ఇది శ్రీజానకీరామచంద్ర చరణారవిందవందనకందళితానందకందాళ రామానుజ గురుచరణ సేవాసమాసాదితసాహితీవైభవ శేషము కృష్ణయార్య తనూభవ సుకవిజనవిధేయ వేంకటపతి నామధేయ ప్రణీతంబైన శశాంకవిజయం బనుమహాప్రబంధమునందు బ్రథమాశ్వాసము.

--- ---