శతావధానసారము/వేంకటగిరి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

విజయ సం. మాఖమాసములో చెలికాని గోపాలరావుగారు వేంకటగిరిలో జేయించిన ద్విగుణితాష్టావధానములో రచించిన 23 పద్యములలో గొన్నిపద్యములు. పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/43 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/44 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/45 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/46 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/47 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/48 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/49 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/50 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/51


జయ సం. ఆషాఢమాసములో విశాఖపట్టణములో జరిగిన యష్టావధానములోని పద్యములలో గొన్ని,