శతావధానసారము/నెల్లూరు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


విజయ సంవత్సర పుష్యమాసములో నెల్లూరులో జరిగిన యష్టావధానములోని కొన్ని పద్యములు. పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/38 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/39 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/40 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/41 విజయ సం. మాఖమాసములో చెలికాని గోపాలరావుగారు వేంకటగిరిలో జేయించిన ద్విగుణితాష్టావధానములో రచించిన 23 పద్యములలో గొన్నిపద్యములు.