శతావధానసారము/రెడ్డిపోలవరము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


ప్లవ సం. నిజశ్రావణములో రెడ్డిపోలవరపు సంస్థానములో జరగిన యవధానములో గొన్ని,


ప్లవ సం. ఆశ్వయుజమాసమున అనకాపల్లెలోని యవధానములోని కొన్ని పద్యములు.