శతావధానసారము/అనకాపల్లె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


ప్లవ సం. ఆశ్వయుజమాసమున అనకాపల్లెలోని యవధానములోని కొన్ని పద్యములు.


ప్లవ సం. కార్తికమార్గశిరమాసములలో శ్రికాకుళములో జరగిన శతావధానాష్టావధానములలో గొన్ని,