శతావధానసారము/నూజివీడు2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


క్రోధి సం. పుష్యములో నూజివీడులో జరగిన అష్టావధానములోని కొన్ని పద్యములు. పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/117


పరాభవ సం. మాఖబహుళములో నూజివీడులోనే శ్రీ వానమామల జియ్యంగారి సన్నిధిని జరగిన సంపూర్ణ శతావధానమున గొన్ని.