శతావధానసారము/ఏలూరు2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


శోభకృత్సం. జ్యేష్ఠమాసమున మరల నేలూరులో జరగిన యష్టావధానములోని కొన్ని పద్యములు.


క్రోధి సం. పుష్యములో నూజివీడులో జరగిన అష్టావధానములోని కొన్ని పద్యములు.