శతావధానసారము/తోట్లవల్లూరు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


శోభకృత్సం. వైశాఖమాసములో తోట్లవల్లూరు సంస్థానములోని యవధానములోని కొన్ని పద్యములు.


శోభకృత్సం. జ్యేష్ఠమాసమున మరల నేలూరులో జరగిన యష్టావధానములోని కొన్ని పద్యములు.