శతావధానసారము/నూజివీడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


శుభకృత్సం. మాఖమాసమున నూజివీడు సంస్థానములోని సంపూర్ణ శతావధానములోని కొన్ని పద్యములు. పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/107 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/108 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/109 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/110 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/111 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/112 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/113


శోభకృత్సం. వైశాఖమాసములో తోట్లవల్లూరు సంస్థానములోని యవధానములోని కొన్ని పద్యములు.