శతావధానసారము/నర్సారావుపేట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శార్వరి సం. ఆశ్వయుజములో నర్సారావు పేటలో జరగిన యవధానపు రికార్డు దొరకనందున 1 టి మాత్రము.


శార్వరి సం. మార్గశీర్ష మాసములో కేశనకుర్తిలో ఆకొండి కామన్న గారి యింట జరగిన యష్టావధానములో గొన్ని