శతావధానసారము/విశాఖపట్టణము2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈ శార్వరి వత్సర వైశాఖమాసములోనే మరల విశాఖపట్టణము లో జరగిన యష్టావధానములో గొన్ని, పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/92