శతావధానసారము/కోటరామచంద్రపురం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


వికారి సం. ఆషాఢమాసములో కోటరామచంద్రపురం రాజుగారు చేయించిన సభలో రచియించిన పద్యములలో గొన్ని.


వికారి సం. శ్రావణమాసములో ఆలమూరులో జరగిన యవధానములో రచించిన 55 పద్యములలో గొన్ని.