శతావధానసారము/ఆలమూరు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


వికారి సం. శ్రావణమాసములో ఆలమూరులో జరగిన యవధానములో రచించిన 55 పద్యములలో గొన్ని. పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/85


వికారి సం. శ్రావణమాసములో నమలాపురం తాలూకా క్రొత్తపేటలో రామయ్యర్ గారు చేయించిన యష్టావధానములో గొన్ని


శార్వరి సం. వైశాఖమాసములో బొబ్బిలివద్దనుండు పాలతేరు గ్రామమున జరగిన యవధానములో జెప్పిన 40 పద్యములలో గొన్ని,