శతావధానసారము/కిర్లంపూడి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమత్పరదేవతాయైనమః

శతావధానసారము.

తిరుపతివేంకటీయము.

(ఉత్తరార్థము.)

విలంబి సం. ఆశ్వయుజమాసములో కిర్లంపూడి జమీందారు శ్రీ యినగంటి చిన్నారావుగారు చేయించిన యష్టావధానములో గొన్ని పద్యములు. పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/82


వికారి సం. ఆషాఢమాసములో కోటరామచంద్రపురం రాజుగారు చేయించిన సభలో రచియించిన పద్యములలో గొన్ని.