వేదిక:హితకారిణీ సమాజము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
హితకారిణీ సమాజము
Class
n/a
కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు గారు హితకారిణీ సమాజము ను 1905 లో రాజమహేంద్రవరములో స్థాపించెను.