వేదిక:ఆంధ్ర గ్రంథమాల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఆంధ్ర గ్రంథమాల
Class


ప్రచురణలు[మార్చు]

 1. భగవద్గీత
 2. బసవపురాణం
 3. పండితారాధ్యచరిత్ర
 4. ఆంధ్రశబ్దచింతామణి
 5. శతకమంజరి
 6. ఆంధ్ర విజ్ఞాన సర్వస్వము
 7. మహాఋషి నిఘంటిత యోగశాస్త్రము
 8. పారిభాషిక పదకోశము
 9. శ్యామాసుందరము - ఒం.సత్యనాథము
 10. ఆంధ్రవాజ్మయ సూచిక
 11. ఆంధ్ర భారతకవితావిమర్శనము - కోరాడ రామకృష్ణయ్య
 12. భీష్ముడు (నాటకము) - పొ.పిచ్చిరెడ్డి
 13. భారతీయ చిత్రకళ - తలిశెట్టి రామారావు
 14. అవిమారకము (నాటకము) - మానవల్లి రామకృష్ణ కవి
 15. కృషీవల విజయము
 16. మేఘదూత - దీపాల పిచ్చయ్యశాస్త్రి
 17. జీవనప్రభాతము (కె.యస్.వెంకటరమణి వ్రాసిన ఆంగ్లనవల Murugan the Tillerకు ఆంధ్రీకరణం)- అనువాదకుడు: పోలవరపు రామబ్రహ్మం
 18. వివాహతత్త్వము - బంకుపల్లె మల్లయ్యశాస్త్రి
 19. నిరుద్ధభారతము - మం.వెంకటశర్మ
 20. శ్రీరామ విజయము (నాటకము)
 21. ఆరోగ్యసాధనము - గాంధిమహాత్ముడు
 22. నందనారు చరితము - శ్రీకృష్ణకౌండిన్య
 23. ఆత్మచరిత్రము - రాయసం వెంకట శివుడు
 24. గీతాబోధ
 25. ప్రార్థనా గీతావళి
 26. హాలికోద్ధారము -ప్ర.శేషాద్రిశర్మ
 27. మానవస్వత్వములు - థామస్ పెయిన్
 28. టామ్‌ సాయర్ ప్రపంచ యాత్ర -మూలం: మార్క్ ట్వెయిన్ -అనువాదం: నండూరి రామమోహనరావు
 29. మాలపల్లి - ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ