పారిభాషిక పదకోశము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆంధ్రగ్రంథమాల - 32.

పారిభాషిక పదకోశము

(Glossary of Scientific Terms in Telugu)ప్రకాశకులు:

కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు

ఆంధ్ర గ్రంథమాల, 7, తంబుశెట్టి వీధి, మదరాసు.


1936. వెల రు. 1-8-0

బయటి లింకులు[మార్చు]

This work is in the public domain in India because it originates from India and its term of copyright has expired. According to The Indian Copyright Act, 1957, all documents enter the public domain after sixty years counted from the beginning of the following calendar year (ie. as of 2023, prior to 1 January 1963) after the death of the author.