వర్ణాశ్రమ ధర్మములు/ఆర్యదేశాచారములు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

2 ఆర్యదేశాచారములు

పుట:VarnasramaDarmamulu.pdf/7 పుట:VarnasramaDarmamulu.pdf/8 పుట:VarnasramaDarmamulu.pdf/9

3 వర్ణోత్పత్తి క్రమము - జాతి నిర్ణయము