యాత్రా చరిత్ర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ కృష్ణపరమగురుభ్యోనమః

శ్రీ రంగరాయ విలాస ముద్రాక్షరశాల

బొబ్బిలి సంస్థానము.

యాత్రా చరిత్ర పూర్వభాగము.

  • ఇది *

మహారాజరాజశ్రీ రాజా

శ్రీ వేంకట శ్వేతాచలపతి రంగారావు

బహదర్, మహారాజావారు,

దక్షిణాది యాత్రలకు, విజయం చేసినప్పుడు

వారియనుమతి చొప్పున

సర్వజనోపయోగంబుగా,

తదాస్థాన కవీశ్వరులగు

  • బ్రహ్మశ్రీ. *

మండపాక పార్వతీశ్వర శాస్త్రులవారిచే

రచియింపబడినది.

BOBBILY, RANAGARAYA VILASA PRESS.

Printed by K. Padmanabha Patnayak.

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.