భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 18)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతొ ముహూర్తాత తుములః శబ్థొ హృథయకమ్పనః
అశ్రూయత మహారాజ యొధానాం పరయుయుత్సతామ
2 శఙ్ఖథున్థుభినిర్ఘొషైర వారణానాం చ బృంహితైః
రదానాం నేమిఘొషైశ చ థీర్యతీవ వసుంధరా
3 హయానాం హేషమాణానాం యొధానాం తత్ర గర్జతామ
కషణేన ఖం థిశశ చైవ శబ్థేనాపూరితం తథా
4 పుత్రాణాం తవ థుర్ధర్షే పాణ్డవానాం తదైవ చ
సమకమ్పన్త సైన్యాని పరస్పరసమాగమే
5 తత్ర నాగా రదాశ చైవ జామ్బూనథవిభూషితాః
భరాజమానా వయథృశ్యన్త మేఘా ఇవ స విథ్యుతః
6 ధవజా బహువిధాకారాస తావకానాం నరాధిప
కాఞ్చనాఙ్గథినొ రేజుర జవలితా ఇవ పావకాః
7 సవేషాం చైవ పరేషాం చ సమథృశ్యన్త భారత
మహేన్థ్ర కేతవః శుభ్రా మహేన్థ్ర సథనేష్వ ఇవ
8 కాఞ్చనైః కవచైర వీరా జవలనార్కసమప్రభైః
సంనథ్ధాః పరత్యథృశ్యన్త గరహాః పరజ్వలితా ఇవ
9 ఉథ్యతైర ఆయుధైశ చిత్రైస తలబథ్ధాః పతాకినః
ఋషభాక్షా మహేష్వాసాశ చమూముఖగతా బభుః
10 పృష్ఠగొపాస తు భీష్మస్య పుత్రాస తవ నరాధిప
థుఃశాసనొ థుర్విషహొ థుర్ముఖొ థుఃసహస తదా
11 వివింశతిశ చిత్రసేనొ వికర్ణశ చ మహారదః
సత్యవ్రతః పురుమిత్రొ జయొ భూరిశ్రవాః శలః
12 రదా వింశతిసాహస్రాస తదైషామ అనుయాయినః
అభీషాహాః శూరసేనాః శిబయొ ఽద వసాతయః
13 శాల్వా మత్స్యాస తదామ్బష్ఠాస తరిగర్తాః కేకయాస తదా
సౌవీరాః కితవాః పరాచ్యాః పరతీచ్యొథీచ్యమాలవాః
14 థవాథశైతే జనపథాః సర్వే శూరాస తనుత్యజః
మహతా రదవంశేన తే ఽభయరక్షన పితామహమ
15 అనీకం థశసాహస్రం కుఞ్జరాణాం తరస్వినామ
మాఘథొ యేన నృపతిస తథ్రదానీకమ అన్వయాత
16 రదానాం చక్రరక్షాశ చ పాథప్రక్షాశ చ థన్తినామ
అభూవన వాహినీమధ్యే శతానామ అయుతాని షట
17 పాథాతాశ చాగ్రతొ ఽగచ్ఛన ధనుశ చర్మాసి పాణయః
అనేకశతసాహస్రా నఖరప్రాసయొధినః
18 అక్షౌహిణ్యొ థశైకా చ తవ పుత్రస్య భారత
అథృశ్యన్త మహారాజ గఙ్గేవ యమునాన్తరే