భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 14)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
అద గావల్గణిర ధీమాన సమరాథ ఏత్య సంజయః
పరత్యక్షథర్శీ సర్వస్య భూతభవ్య భవిష్యవిత
2 ధయాయతే ధృతరాష్ట్రాయ సహసొపేత్య థుఃఖితః
ఆచష్ట నిహతం భీష్మం భరతానామ అమధ్యమమ
3 సంజయొ ఽహం మహారాజ నమస తే భరతర్షభ
హతొ భీష్మః శాంతనవొ భరతానాం పితామహః
4 కకుథం సర్వయొధానాం ధామ సర్వధనుష్మతామ
శరతల్పగతః సొ ఽథయ శేతే కురుపితామహః
5 యస్య వీర్యం సమాశ్రిత్య థయూతం పుత్రస తవాకరొత
స శేతే నిహతొ రాజన సంఖ్యే భీష్మః శిఖణ్డినా
6 యః సర్వాన పృదివీపాలాన సమవేతాన మహామృధే
జిగాయైక రదేనైవ కాశిపుర్యాం మహారదః
7 జామథగ్న్యం రణే రామమ ఆయొధ్య వసు సంభవః
న హతొ జామథగ్న్యేన స హతొ ఽథయ శిఖణ్డినా
8 మహేన్థ్రసథృశః శౌర్యే సదైర్యే చ హిమవాన ఇవ
సముథ్ర ఇవ గామ్భీర్యే సహిష్ణుత్వే ధరా సమః
9 శరథంష్ట్రొ ధనుర వక్త్రః ఖడ్గజిహ్వొ థురాసథః
నరసింహః పితా తే ఽథయ పాఞ్చాల్యేన నిపాతితః
10 పాణ్డవానాం మహత సైన్యం యం థృష్ట్వొథ్యన్తమ ఆహవే
పరవేపత భయొథ్విగ్నం సింహం థృష్ట్వేవ గొగణః
11 పరిరక్ష్య స సేనాం తే థశరాత్రమ అనీకహా
జగామాస్తమ ఇవాథిత్యః కృత్వా కర్మ సుథుష్కరమ
12 యః స శక్ర ఇవాక్షొభ్యొ వర్షన బాణాన సహస్రశః
జఘాన యుధి యొధానామ అర్బుథం థశభిర థినైః
13 స శేతే నిష్టనన భూమౌ వాతరుగ్ణ ఇవ థరుమః
తవ థుర్మన్త్రితే రాజన యదా నార్హః స భారత