భారతి మాసపత్రిక/సంపుటము 3/ఆగష్టు 1926/దుర్విరక్తిరక్తియే, దోసకారి !

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

దుర్విరక్తిరక్తియే, దోసకారి !

గున్నేపల్లి అక్షయలింగము గారు