బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/భక్తిమార్గము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

భక్తిమార్గము


వొద్దే యీ వేదాంతమూ
వొద్దూ వొద్దంటే వినవే ||వొద్దే||

    ఉన్నదేమో వుణ్ణేవున్నది
    లేనిదేమో లేనేలేదు
    ఉన్నదీ పొమ్మన్నాపోదూ
    లేనిదీ రమ్మన్నారాదూ ||వొద్దే||

చూడదగినా క్షేత్రా లున్నవి
ఆడదగినా తీర్థా లున్నవి
పాడదగినా పాటా లున్నవి
వేడదగినా దేవుళ్ళున్నా ||రొద్దే||

    జీవితము శాశ్వతము కాదూ
    భావరాజ్యము కంతూలేదూ
    యేవిధానా తుదనెగ్గేమో
    దేవుడూ నిర్మొహమాటంటా
వొద్దే యీ వేదాంతమూ
వొద్దూ వొద్దంటే వినవె!