బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/కవరు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

కవరు

     వరు వచ్చిందంటె
     గంపంత ఆశతో
     కాలు విరిగేటట్లు
     గప్పుమని గెంతాను.

     కాని ఆకవరులో
     కంసాలి వ్రాసినా
     కంగాళివుత్తరం
     కళ్ళ జూచేసరికి
     పొంగిపోయినమనసు
     కుంగిపోగా అట్టె
     కుర్చీలో సిగ్గేసి
     కూలబడి నవ్వాను.