బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/అవస్థాభేదము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అవస్థాభేదము


లేమావిగుళ్ళ
మెక్కెడు పికమా
లేకితిండి నీ
    కేలనే?

పూవుల జాడల
బోయెడు హరిణీ
ముండ్లడొంక బో
    నేటికో?

సురనది జలముల
తూగెడు హంసీ
మురికి చెఱువు జొరె
    దేలనే?

ఇంగిత మెరిగిన
మనమా నీకీ
యెంగిలి యోజన
    యెట్టిదే?