దస్త్రాల జాబితా

ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

ఈ ప్రత్యేక పేజీ, ఎక్కించిన ఫైళ్ళన్నిటినీ చూపిస్తుంది.

దస్త్రాల జాబితా
 
మొదటి పేజీముందరి పేజీతరువాతి పేజీచివరి పేజీ
తేదీ పేరు నఖచిత్రం పరిమాణం వాడుకరి వివరణ
05:50, 6 ఏప్రిల్ 2017 2015.372412.Taataa-Charitramu.pdf (దస్త్రం) 14.07 MB Rajasekhar1961 This book on Jamshedji Tata is found in Internet archieve. Uploaded to be used in Telugu wikisource.~~~~
13:10, 26 సెప్టెంబరు 2016 Prabodhanandam Natikalu backcover page.png (దస్త్రం) 56 KB ఇందుశ్రీ ఉషశ్రీ ప్రబోధానందం నాటికలు మలి చిత్రం ఎక్కించడమైనది.
07:25, 29 ఆగస్టు 2016 Prabodhanandam Natikalu backcover page.jpg (దస్త్రం) 4.93 MB ఇందుశ్రీ ఉషశ్రీ Prabodhanandam Natikalu.pdf ఈ మూలములో లేని మలి పేజీ చిత్రమును ఎక్కించడమైనది.
07:09, 29 ఆగస్టు 2016 Prabodhanandam Natikalu frontcover page.jpg (దస్త్రం) 2.56 MB ఇందుశ్రీ ఉషశ్రీ Prabodhanandam Natikalu.pdf ఈ మూలము లో లేని ముఖచిత్ర పేజీని ఎక్కించడమైనది.--~~~~
09:23, 12 జూన్ 2016 NagaraSarwaswam.pdf (దస్త్రం) 7.93 MB Rajasekhar1961 This file is available in Archive.com in opensource; hence uploaded to Telugu wikisource.~~~~
11:45, 26 మే 2016 Thittla gnanam page4.jpg (దస్త్రం) 1.32 MB ఇందుశ్రీ ఉషశ్రీ Thittla gnanam.pdf ఈ మూలము లో లేని నాలుగవ పేజీని ఎక్కించడమైనది.--~~~~
11:44, 26 మే 2016 Thittla gnanam page3.jpg (దస్త్రం) 896 KB ఇందుశ్రీ ఉషశ్రీ Thittla gnanam.pdf ఈ మూలము లో లేని మూడవ పేజీని ఎక్కించడమైనది.--~~~~
11:41, 26 మే 2016 Thittla gnanam page2.jpg (దస్త్రం) 916 KB ఇందుశ్రీ ఉషశ్రీ Thittla gnanam.pdf ఈ మూలము లో లేని రెండవ పేజీని ఎక్కించడమైనది.--~~~~
10:59, 26 మే 2016 Thittla gnanam page1.jpg (దస్త్రం) 775 KB ఇందుశ్రీ ఉషశ్రీ Thittla gnanam.pdf ఈ మూలము లో లేని మొదటి పేజీని ఎక్కించడమైనది.--~~~~
10:00, 26 మే 2016 Thittla gnanam backcover page.jpg (దస్త్రం) 771 KB ఇందుశ్రీ ఉషశ్రీ Thittla gnanam.pdf ఈ మూలము లో లేని చివరి పేజీని ఎక్కించడమైనది.--~~~~
09:57, 26 మే 2016 Thittla gnanam Frontcover page.jpg (దస్త్రం) 833 KB ఇందుశ్రీ ఉషశ్రీ Thittla gnanam.pdf ఈ మూలము లో లేని మొదటి పేజీని ఎక్కించడమైనది.--~~~~
23:20, 25 మే 2016 Andhra Rachayithalu WS Cover.png (దస్త్రం) 623 KB Arjunaraoc ముఖ చిత్రం .png రూపం. బొమ్మ గుర్తింపు:కృతికర్త: Ck984923 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BhairavaKona.JPG
23:05, 25 మే 2016 Andhra Guhalayalu WS Cover.svg (దస్త్రం) 400 KB Arjunaraoc వికీసోర్స్ రూపం ముఖచిత్రం బొమ్మ గుర్తింపు:కృతికర్త: Ck984923 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BhairavaKona.JPG
13:18, 24 మే 2016 Gutta backcover.jpg (దస్త్రం) 1.46 MB ఇందుశ్రీ ఉషశ్రీ Gutta.pdf ఈ మూలము లో లేని ఆఖరు పేజీని ఎక్కించడమైనది.
23:24, 29 ఏప్రిల్ 2016 Jyothishya shastramu cover.jpg (దస్త్రం) 133 KB Arjunaraoc ముఖచిత్రంగా వాడడానికి ఇప్పటికే వున్న పుస్తకపు పిడిఎఫ్ మొదటి పేజీని బొమ్మగా మార్చు
17:58, 15 ఏప్రిల్ 2016 TALLAPAKA Adhyatmika KIRTHANAS.pdf (దస్త్రం) 2.92 MB రహ్మానుద్దీన్  
12:47, 15 ఏప్రిల్ 2016 Andhraveerulupar025958mbp-P191.jpg (దస్త్రం) 140 KB Pavan santhosh.s  
12:45, 15 ఏప్రిల్ 2016 Andhraveerulupar025958mbp-P183.jpg (దస్త్రం) 124 KB Pavan santhosh.s  
12:44, 15 ఏప్రిల్ 2016 Andhraveerulupar025958mbp-P169.jpg (దస్త్రం) 123 KB Pavan santhosh.s  
12:43, 15 ఏప్రిల్ 2016 Andhraveerulupar025958mbp-P167.jpg (దస్త్రం) 119 KB Pavan santhosh.s  
12:41, 15 ఏప్రిల్ 2016 Andhraveerulupar025958mbp-P165.jpg (దస్త్రం) 121 KB Pavan santhosh.s  
12:40, 15 ఏప్రిల్ 2016 Andhraveerulupar025958mbp-P129.jpg (దస్త్రం) 120 KB Pavan santhosh.s  
12:40, 15 ఏప్రిల్ 2016 Andhraveerulupar025958mbp-P75.jpg (దస్త్రం) 122 KB Pavan santhosh.s  
12:39, 15 ఏప్రిల్ 2016 Andhraveerulupar025958mbp-P59.jpg (దస్త్రం) 128 KB Pavan santhosh.s  
12:38, 15 ఏప్రిల్ 2016 Andhraveerulupar025958mbp-P17.jpg (దస్త్రం) 128 KB Pavan santhosh.s  
12:37, 15 ఏప్రిల్ 2016 Andhraveerulupar025958mbp-P1.jpg (దస్త్రం) 132 KB Pavan santhosh.s  
12:35, 15 ఏప్రిల్ 2016 Andrulasangikach025988mbp-P319.jpg (దస్త్రం) 175 KB Pavan santhosh.s  
12:32, 15 ఏప్రిల్ 2016 Andrulasangikach025988mbp-P316.jpg (దస్త్రం) 153 KB Pavan santhosh.s  
12:31, 15 ఏప్రిల్ 2016 Andrulasangikach025988mbp-P307.jpg (దస్త్రం) 156 KB Pavan santhosh.s  
12:30, 15 ఏప్రిల్ 2016 Andrulasangikach025988mbp-P102.jpg (దస్త్రం) 145 KB Pavan santhosh.s  
12:29, 15 ఏప్రిల్ 2016 Andrulasangikach025988mbp-P78.jpg (దస్త్రం) 123 KB Pavan santhosh.s  
12:28, 15 ఏప్రిల్ 2016 Andrulasangikach025988mbp-P8.jpg (దస్త్రం) 128 KB Pavan santhosh.s  
12:25, 15 ఏప్రిల్ 2016 Aliya Rama Rayalu-P55.jpg (దస్త్రం) 117 KB Pavan santhosh.s  
12:24, 15 ఏప్రిల్ 2016 Aliya Rama Rayalu-P54.jpg (దస్త్రం) 137 KB Pavan santhosh.s  
12:19, 15 ఏప్రిల్ 2016 Aliya Rama Rayalu-P222.jpg (దస్త్రం) 136 KB Pavan santhosh.s  
12:07, 15 ఏప్రిల్ 2016 Aliya Rama Rayalu-P223.jpg (దస్త్రం) 133 KB Pavan santhosh.s  
08:07, 15 ఏప్రిల్ 2016 Abraham Lincoln (Telugu)-P175.jpg (దస్త్రం) 143 KB Pavan santhosh.s  
08:03, 15 ఏప్రిల్ 2016 Abraham Lincoln (Telugu)-P160.jpg (దస్త్రం) 132 KB Pavan santhosh.s  
07:17, 9 ఏప్రిల్ 2016 Tewshomepageicon.png (దస్త్రం) 80 KB Arjunaraoc Improved image
04:32, 9 ఏప్రిల్ 2016 TeluguVariJanapadaKalarupalWSCover.svg (దస్త్రం) 172 KB Arjunaraoc Improvised cover. Image credit: Bapu from the original book
17:22, 8 ఏప్రిల్ 2016 Tews books gallery sample.png (దస్త్రం) 246 KB Arjunaraoc to confirm the latest version is uploaded, try second time
17:11, 8 ఏప్రిల్ 2016 Suprasiddula Jeevita Viseshalu Cover.png (దస్త్రం) 318 KB Arjunaraoc Image credits: Thomas Monroe: https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A6%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%82:Sir_Thomas_Munro,_1st_Baronet.jpg Durgabai Deshmukh: https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A6%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B1%8D...
16:39, 8 ఏప్రిల్ 2016 SampoornaNitichandrikaCover.svg (దస్త్రం) 202 KB Arjunaraoc Image credit : By "executed in 1610 for Tana Sahib, the last Rajah of Golconda (See Rieu, Cat. Pers. MSS. p. 756)" - "The earliest English version of the fables of Bidpai: The morall philosophie of Doni, by Sir Thomas North. Edited and induced by Jose...
15:52, 8 ఏప్రిల్ 2016 SivathandavamuCover.svg (దస్త్రం) 1.01 MB Arjunaraoc Image from commons By Jean-Pierre Dalbéra from Paris, France - Shiva Natarâdja, Seigneur de la Danse (musée Guimet), CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10594110
15:16, 8 ఏప్రిల్ 2016 PranayamamuCover.svg (దస్త్రం) 1.52 MB Arjunaraoc ముఖచిత్రం : బొమ్మ By Thamizhpparithi Maari - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17809683
12:41, 8 ఏప్రిల్ 2016 Andhra Rachayithalu Cover.png (దస్త్రం) 243 KB Arjunaraoc ఆంధ్ర రచయితలు ముఖపత్ర పేజీ బొమ్మల గుర్తింపు పరవస్తు చిన్నయసూరి: https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A6%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0...
11:37, 8 ఏప్రిల్ 2016 AndhrulaCharitramWSCoverArt.svg (దస్త్రం) 927 KB Arjunaraoc fix svg black rectangle when text reflows in a box by dividing the text into two parts
15:21, 29 మార్చి 2016 Jyothishya shastramu.pdf (దస్త్రం) 3.91 MB రహ్మానుద్దీన్ ఇందూ జ్ఞాన వేదిక వారి పుస్తకం
15:20, 29 మార్చి 2016 Tatwamula vivaramu.pdf (దస్త్రం) 6.66 MB రహ్మానుద్దీన్ ముందు వెనుక పేజీలతో
15:18, 29 మార్చి 2016 Prabodha Tarangalul.pdf (దస్త్రం) 8.13 MB రహ్మానుద్దీన్ ముందు వెనుక పేజీలతో
మొదటి పేజీముందరి పేజీతరువాతి పేజీచివరి పేజీ