పుట:Yogasanamulu.djvu/147

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

146

లంక సూర్యనారయణ


108. అద్వాసనము


ఇది మరియొక విధమగు శవాసనము. శవాసనమునే నేలకు రొమ్ము కడుపు తగులు నట్లు బోరగిల పరుండి, చేతులు ఇరుప్రక్కల, అరచేతులు నేలను తాకు నట్లు వుంచ వలయును. శరీరములోని అన్ని కండరములు కీళ్ళు సడలించి ఉంచ వలయును. శరీరమును ఒక్కొక్క అవయవము అనగా కాళ్ళు, కడుపు, భుజములు, చేతులు, ముఖము ఇటుల ఒకొక్క అవయవము లేదను కొని పూర్తిగా శరీరమే లేదనుకొని కొంత సేపుండుము. ఇట్లు మనసునకు సంపూర్ణమైన విశ్రాంతిని ఇవ్వగలరు. కండరములు, కీళ్లు సడలించుట వలన శరీరము విశ్రాంతి పొందును.

109.మృతాసనము

ఇది బిదిసి పోయి8న శరీరము వలె నుండును. వీపు నేలను తాకునట్లు తిన్నగా పరుండి రెండు చేతులను ఉదరము (రొమ్ము) మీద కట్టి వుంచుము. కండరములు, కీళ్ళు అన్ని బిగించి ఉంచుము. తలను పాట్టుకొని ఎత్తిన యడల పాదముల వరకు వంగక, దేహమంతయు కర్ర వలె నిలువుగా లేప వల