పుట:Welcome to Wikipedia brochure EN, for print.pdf/3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


వికీపీడియా ఎలా పని చేస్తుంది?

వికీ పీడియాలో వున్న ప్రతి విషయం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వున్న మీలాంటి వారు వ్రాస్తున్నదే. నిజానికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వున్న ఇలాంటి వికీపీడియన్లు విషయాలను, వ్యాసాలను, బొమ్మలు మొదలగు విజ్ఞాన విషయాలను చేర్చక పోతే ఈ వికీ పీడియా అంతర్జాలంలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విజ్ఞాన బాండాగారంగా అవిర్భవించేది కాదు. వికీపీడియాలో రోజుకు........... మంది వికీపీడియన్ల కృషితో నెలకు సుమారు ........... చేర్పులతో ముందుకు పోతున్నది. (ఆగస్టు 2013 నాటి గణాంకాల ఆదారంగా)

ఎందరో ఉత్సాహ వంతులైన వికీపీడియన్లు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తమ విజ్ఞానాన్ని ఇతరులకు పంచు తున్నారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వున్న వికీపీడియన్లు స్వశ్చందంగా చేస్తున్న కృషిఫలితంగానే అందులోని విషయాలు మెరుగులు దిద్దుకుంటు అభివృద్ధి చెందు చున్నాయి. వికీపీడియాలో ఏ విషయాన్నైనా ఎవరైనా దిగుమతి చేసుకొని, వాడుకొనుటకు, మరియు ఏవిధంగానైనా దాన్ని వాడుకొనుటకు అవకాశమున్నది. వికీపీడియాలో విషయాన్ని ఇతరులతో పంచు కోవడానికి ఎన్నో అంశాలలో అవకాశమున్నది.

కాని...... ఎవరు దీన్ని పర్వేక్షిస్తున్నారు. ఎవరి ఆధీనంలో ఇది పని చేస్తున్నది? వికీపీడియా ప్రధాన సంపాదకుడెవరు?
Sara 03.png