పుట:TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu/302

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


పాత్రల మనస్తత్వాలను తెలియజేస్తారు. ముఖ్యంగా సమాజంలో వుండే గొప్పవారి అహంభావాలనూ, అహంకారాలను, వానితోపాటు వారి తెలివితక్కువ తనాన్ని వెల్లడిస్తారు.

చివరికి చిట్టి పంతులు ఇలా అంటాడు భట్రాజులతో, ఏమోయ్ భట్రాజులూ, పంతులు గారు మీకి సన్మానం, శాంక్షన్ చేశారు - తీసుకోండి. భట్రాజులు: భళిభళీ, దాష్టీక పండితాతము ఉదారము. దరిద్ర దేవత తొలగి పోయింది. మహానంద మని నిష్క్రమిస్తారు.

ఫఠాన్, గులాం:

ఈ వేషం ముఖ్యంగా ఉర్దూలో వుంటుంది. పాత్రలు, ఫఠాన్, గులాం. బైరాగి వారి సంభాషణ ఉదాహరణకి ఇలా సాగుతుంది.

ఫఠాన్: అరే, ఖోనా, పేనా , ఫైరే, గులాం.
అలే గులాం. బిచానా తయార్ కరో.
అలే గులాం. యేబీ అచ్ఛానై హిసిడాలో,
అలే గులాం కోనా, పేనా, హుక్కా తయార్ కరో,
కులాం: తయారు. కర్తాహుం సర్థార్.
పఠాని: హుక్కామే క్యా బనాహై.
గులాం: హుక్కామే, లవంగి, యాలకి, జాజి, జాపత్రి, యేబీ నబీ మిళాకర్కె డాల్తాహుం, సర్దార్?

పఠాని: అచ్చాహై. అరె గులాం, అంగార్ దేఖో
గులాం: ఏ అంగార్ నహి సర్దార్.
ఫఠాని: గులాం అంగార్ లావో.
గులాం: లాతే హజరత్ సర్దార్.
ఫఠాను: హుక్కాలావ్.
గులాం: హం సర్దార్.

 ఇంతలో దర్వాజ దగ్గరకు బైరాగి వస్తాడు.

ఫఠాన్: యే దర్వాజాయే గడబిడ కడై__ కోన్ ఆయా.
గులాం: బైరాగి ఆయా సర్దార్.
ఫఠాణ్: యే బైరాగి ఆయా, కిత్నే జనే ఆయా.