పుట:TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu/303

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఫఠాన్: అరే గులాం, బైరాగిని బులావ్.

ఇలా బైరాగితోనూ, గులాంతోనూ, ఫఠాన్ దార్జానంతా చూపిస్తాడు. పై మాదిరే సంభాషణా ముగ్గురి మధ్యా జరుగుతుంది. చివరికి పఠాన్ ఇలా అంటారు.

ఫఠా: అరే కోనాధీ నా పైరె గులాం.

గులాం: అరే గులాం గులాం అంటావ్. కైకు పుకార్తే కే గులాం మే?

ఫఠా: నేనా గులాం, నువ్వా గులాం?

గులాం: నువ్వు గులాం, నీతాత గులాం.

ఫఠా: ఏ బారు రూప్యా నౌకరి హై?

గులాం: ఏక్ రూప్యా నౌకరీ హై?

ఫఠా: తేరే నిఖాయె తుంహె?

గులాం: మౌహు మేరె నిఖాయె తుంహో?

ఫఠా: చల్తి చల్తి __ యే హిస్ ఫర్, ఖద్గరెగ జాగిరా దారుహై, హమార్ వాఃఖోదా పంజలేగ.

గులాం: శినేకు మేరా ఆయా__సేనా జూదా కరే జావ్.

ఫటా: దీన్ మౌలా దిందింమౌలా, __యూహుదాంతహై, మహమ్మద్ దరసూలిల్లా, యా మహమ్మదరసో లిల్లా.

ఫఠాని సాహెబ్, పకీరయ్యాడు.

TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu