పుట:TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu/297

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ముక్కు వత్తూ బోయ ||గోవింద||
మొగము కుంకుమ పోయె ॥గో॥
చెవుల కమ్మలు పోయె ॥గో॥
చేతి గాజులు పోయె ॥గో॥
నొసట కుంకము పోయె ॥గో॥
నెత్తి జుట్టును పోయె ॥గో॥
చాకలి సుబ్బని కోరిక తీరెను ॥గో॥
మంగలి గురవని మనసును దీరె ॥గో॥
పోయిన మగడును పోతే పోయె ॥గో॥
పొన్నకాయ వలె కుదిరింది తల ॥గో॥
వారి వీరి పుణ్యాన గోవిందా రామ
అబ్బాయి పుట్టెను గోవిందా రామ
తాళిబొట్టు పోయె గోవిందారామ
తల వెండుకలు పోయె ॥గో॥

మొదటి వారు: అయ్యో నాయనా, ఏం చెప్పేది నాయనా (అని ముక్కు చీదుతుంది.)
రెండ: ఏమిటే యమ్మ - చెప్పారాదుటే అమ్మ
మొద: కోటప్ప కొండ ప్రభ అంతే మనిషే అమ్మ.
రెండ: అట్టాగుటే అమ్మ
మొ: ఏం చెప్పెదే అమ్మ.
రెండ: ఏమిటే అమ్మ.
మొ: మావారు నేను కలిసి, తీర్థయాత్రకని వెళ్ళామే అమ్మ.
రెండ:ఏం జరిగిందే అమ్మ.
మొ: తిరుగుతూ, తిరుగుతూ, శ్రీ రంగం, కంచి, కాళాస్త్రి, రామేశ్వరం వెళ్ళాం.
రెండ: ఏం జరిగిందే అమ్మ
మొ: అక్కడ సత్రంలో దిగి స్నానికని బయలు దేరినామే, నేనేం చేసానంటే.మళ్ళి
        వచ్చేటప్పటికి ఆలస్యం అవుతుందని వంట చేస్తున్నా. ఆయనేం
         చేశారంటే. నువ్వు వెనకరావే, నే వెళ్ళి తీర్థ శ్రార్ధం పెడుతూ వుంటాను
         అని చెప్పి వెళ్ళి స్నానం చేసి శ్రార్థం పెట్టి నేను వెళ్ళె సరికి బాగా
         లోతుకు వెళ్ళారే అమ్మ.