పుట:TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu/209

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


దరువు:

చోడిగాని జూడరే ఎరుకల చోడి గాని జూడరే
ఆడాడ సింగి జాడ - వేడుకుంటు వచ్చి నట్టి ॥చో॥

చక్కనైన చుక్క బొట్టు - ముక్కు మీద బెట్టెనే
వెక్కసముగ పంట నొక్క - పొక్కర్ర బెట్టెనే
కొంగ పిట్ట చంకబెట్టి - గొంగళి వహించెనే
రంగు మీర పురులుకోల - పొంగుచు ధరించెనే ॥చో॥

చంక చింకి పెట్టె కప్పు - పొంకము కలిగించెనే
బొంకమైన వంక కట్టె - బెదర జూపు కొనుచు వచ్చె ॥చో॥

TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu
వచనం
సుందరీ ఎందు బోయితివే:

మరియు సింగడు అంగజుని హోరంగైన మెరుంగు తూపలకు కరంగి, సింగిని కౌగలించుకుని, యెడ తెగని తమకంబున రతి పారవశ్యంబున కొంత తడవు సెజ్జపై నిమరించి పరాకున పరుపు పై దడువ సింగి గాన రాకున్న ఉలిక్కి పడి దిగ్గున లేచి దిక్కులం బెదరి చూసి యెట్టకేలకు బెట్టిదంబైన నిట్టూర్సు నిగిడించుచు అంగనాభంగ పెట్టితివిగదే అని గొంగళిం దులుపుచు పెక్కుగతుల మక్కువలు దలపోయుచు పొక్కర్ర దడుముచు కేలంగోల గీలించి సుందరీ ఎందు బోయితివే అంటూ తన పరిస్థితి నంతా ఈ విధంగా వివరంగా చెప్పడం ప్రారంభిస్తాడు.

అయ్యలారా? అమ్మలారా? నా పేరు సింగడు. నాభార్య పేరు సింగి. మేమిద్దరం పడక గదిలో పడుకుని వుండగా అర్థరాత్రి నా సింగి పక్కలో నుంచి మాయమై పోయింది. అని ఆ వృత్తాంతమంతా చెపుతూ హా! నా సుందరీ, ఎందు బోయితివే అని వెదకటం ప్రారంభించడంతో కథలో తొలి ఘట్టం ఆరంభమౌతుంది.

హాస్యగాడు సింగడే:

ఈ కలాపంలో హాస్య గాడు వుండడు. సింగ్దని పాత్రే హాస్య రసాన్ని అందిస్తుంది. సింగడే నాయకుడు. సింగీ సింగని పాటలకు వంత పాడే ఇరువురు