పుట:SriAndhrakaviTharangeniSamput6.djvu/13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


(ఌ) సర్వజ్ఞసింగమప్రభువును బోతనయు నేకకాలమువారు కారు.

(ఌ) భాగవతమును రెండవ సర్వజ్ఞసింగమ ప్రభువు పాతిపెట్టించెనా ?

(ఎ) పోతన భోగినీదండకమును రచించెనా?

(ఏ) వీరభద్రవిజయకర్త పోతనయేనా?

(ఐ) పోతన భాగవతము నెంతవరకు రచించెను?

(ఒ) పోతన నారాయణశతకమును రచించెనా?

(ఓ) పోతనకవిత్వగుణము

(ఔ) పోతనతత్త్వము

84 వెలిగందల నారయ

85 గంగనార్యుడు

86 ఏర్చూరి సింగన

87 ఈశ్వర ఫణిభట్టు

88 సదానంద యోగి

89 పెనుమత్స వెంకటాద్రి

90 పెనుమత్స గోపరాజుకవి

91 ఆడిదము నీలాద్రికవి

92 మాడయ కవి

93 పిడుపర్తి (రెండవ) బసవకవి

94 వేమన

95 రేవణూరి తిరుమల కొండయార్యుడు