పుట:SriAndhrakaviTharangeniSamput6.djvu/12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


విషయసూచిక

69. శ్రీధరుడు

70 కృష్ణమాచార్యుడు

71. అయ్యలరాజు త్రిపురాంతకుడు

72 తాళ్లపాక అన్నయాచార్యులు

73 పిడుపర్తి నిమ్మయార్యుడు

74 పిడుపర్తి (మొదటి) బసవకవి

75 పిల్లలమర్రి పినవీరన్న

76 ప్రోలుగంటి చెన్నశౌరి

77 పిడుపర్తి సోమనాథకవి

78 దూబగుంట నారాయణకవి

79 దగ్గుబల్లి దుగ్గనకవి

80 మనుమంచిభట్టు

81 నంది మల్లయ్య, ఘంట సింగయ్య

82 కొరవి గోపరాజు

83 బమ్మెర పోతనామాత్యుడు

(అ) ఇతనివంశవర్ణనము

(ఆ) భాగవతకృత్యాది

(ఇ) భాగవతకృత్యాది యందలి ప్రక్షిప్తభాగములు

(ఈ) భాగవతము నెవరికి గృతియిచ్చెను?

(ఉ) పోతనామాత్యుని నివాసము

(ఊ) పోతనయు శ్రీనాథుడును బావమరదులా?

(ఋ) పోతనకాలము

(ౠ) సర్వజ్ఞసింగమహీపాలుడు భాగవతమును బాతిపెట్టించెనా?