పుట:Soota-puraanamu(Thripuraneni ramaswamy chowdary).pdf/254

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

వ ఇఁ డు --

  • మహాకవి.రావణ భుజంగ ప్రయాతములు, పంచ చామరములను పేరుతోఁ గొన్ని శ్లోకము లింకను ప్రచార ములో నున్నవి. శివదర్శనలమున వీర శైవు లీ భుజంగ ప్రయాతసంచచామరములతోడనే భుజంగభూషణునికి బోమ రములు వేయుదురు.

భాతృప్రియుఁడు రాజద్రోహి యైన విభీషణుఁడు, రాజ్యతృష్ణచే జాతివిరోధియైన రాముని పాదపద్మములను బట్టి

  • రావణకృత శివతాండవస్తోత్రమ్. జటాకటాహసంభ్రమ భ్రమన్ని లింప నిర్జరీ వీలోలవీచివల్లరీ విరాజమానమూర్ధని ధగద్ధగద్ధగజ్జ్వలల్లలాట పుట్టపావకే కీరచంద్రశేఖరేంతికి ప్రతికణంమము n ధరాధరేంద్రనందినీవిలాగబంధు బంధుర స్ఫురద్దీగంత సంతతి ప్రమోదమాసనసే కృపాకటాధోరణీ నిరుద్ధదుర్ధరోపది క్వచిచ్చిదంబరే మనో వినోదమేతువుని M జటాభుజంగపింగల స్ఫురత్ఫణామణి ప్రభా కదంబ కుంకుమద్రీవలిప్త దిగ్వధూము 1 మడాండ సంధుర సుర తర తరీయ పేరు చునోవిన్ద మద్భుతంబిభర్తుభూతభర్తరి | సహసలోచన ప్రభృత్యశేషలేఖశేఖర ప్రసూనధూలిఫోరణీ విధూసరాంఘిపీఠభూః భుజంగరాజమణయా నిబద్ద జాటజూటక ! అయైచిరారుజాయతాం చకోరబంధుశేఖర

5 e . w 6 5 33