పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/888

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

డేగ - డొంక 862 డొంక - డొక్క

డేగపదనుగ

 • అరకొరగా; మితముగా.
 • "డేగపదనుగ భోజనము సేసి." సారం. 1. 78.

డేగాట

 • పెండ్లిలో అయిదవనాడు వధూవరులను ఎత్తుకొని ఆడే ఆట.
 • "జంపతుల కైన డేగాట సమయమందు." బుద్ధ. 3. 102.

డేరా ఎత్తివేయు

 • ఆ యూరినుండి వలసపోవు.
 • "వా డెప్పుడో యీ ఊరినుండి డేరా యెత్తేశాడు." వా.
 • చూ. గుడార మెత్తివేయు.

డొంకతిరుగుడు

 • సూటిగా చెప్పక అటూ యిటూ తిప్పి తిప్పి మాట్లాడు పట్లా, సూటికాని దారీ మొదలగువాని పట్లా విశేషంగా ఉపయోగిస్తారు.
 • "వాడు అడిగిన ప్రశ్నకు సూటిగా సమాధానం ఛస్తే చెప్పడు. ఆ డొంక తిరుగుడు మాటల్లో వా డేం చెప్తున్నాడో కూడా తెలియదు." వా.
 • "గుంతకల్లునుంచి బొంబాయి మెయిలెక్కి నేరుగా మదరాసు చేరక పాకాలమీద ఎందుకు పోవడం? డొంక తిరుగుడు దారిలో చేరడానికి మూడు నాళ్లు పట్టుతుంది." వా.

డొంకలు దూరు

 • అల్పకార్యములకు పూను. జగన్నా. 17.

డొంగియాడు

 • దోగాడు. సారం. 1. 49.

డొంగులువాఱు

 • తొఱ్ఱ లేర్పడు.

డొకారము చొచ్చు

 • శరణు చొచ్చు.
 • "కరుణను బ్రోవ మం చని డొకారము సొచ్చెను నాఁగ." పార్వ. 5. 207.
 • "గరగరి మాని యొక్కట డొకారము సొచ్చు మహాద్రులో యనన్." చంద్రా. 1. 13.
 • వావిళ్ల ని. లో లోపల ప్రకాశించు అనే అర్థ మొకటి యిచ్చి ఇందలి తొలి ప్రయోగ మిచ్చారు. శరణు సొచ్చు అనుటే సరి.

డొక్క చీల్చి డోలు కట్టు

 • తిట్టు. కొట్లాటల్లో ఉపయోగించే మాట.
 • "నీ వీ వీధిలో ఇంకోసారి కనబడ్డా వంటే డొక్క చీల్చి డోలు కడతాను జాగ్రత్త వెధవా!" వా.