పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/889

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

డొక్క - డొక్క 863 డొక్కు - డోకు

డొక్క జేనెడు గాదే

 • కడుపు చిన్నది కాదు కదా! అనుట.
 • ఇంత కడుపు పెట్టుకొని ఊరక కూర్చున్న ఎట్లు అనసందర్భములోని పలుకుబడి.
 • కడుపు చిన్న దే కదా - ఇందు కోసం ఇన్ని పాపాలా? అనీ అవుతుంది.
 • "అకటా!, బగ్గున మండెడు నీకును, ని గ్గించుక లేదు డొక్క జేసెడు గాదే!" శుక. 3. 277.

డొక్కబుఱ్ఱ

 • తేగ పాఱి వీడిన తాటివిత్తు. శ. ర.

డొక్కలో పెట్టుకొను

 • చూ. కడుపులో పెట్టుకొను.

డొక్కలో మెదలు

 • మరచిపోని దురుసుమాటలు అనినప్పుడు అవి మరచిపో లేకున్నాను అనుపట్ల ఉపయోగించే మాట.
 • "వా డా రోజు అన్న మాటలు డొక్క లో మెదులుతున్నాయి. చచ్చినా మరిచిపోలేను." వా.

డొక్కశుద్ధి ఉన్న....

 • చదువుకొన్న...
 • "వాడు కాస్త డొక్కశుద్ధి ఉన్న వాడు. ఏం చెప్పినా గ్రహిస్తాడు." వా.

డొక్కుపడు

 • సంకోచము కలుగు. కొత్త. 438.

డొల్ల నడుచు

 • చంపు. భార. విరా. 3. 204.

డొల్లపొట్ట

 • బొఱ్ఱకడుపు.

డొల్లి డొల్లి

 • దొర్లుకుంటూ దొర్లుకుంటూ.
 • "నీ విప్పుడ పొమ్ము, వడి డొల్లి డొల్లి శ్రీ వారణాసికిని." పండితా. ప్రథ. దీక్షా. పు. 113.

డొల్లుపుచ్చకాయ

 • అస్థిరుడు.
 • "వాడు ఒట్టి డొల్లు పుచ్చకాయ. ఎక్కడా నాలుగురోజులు ఉండడు." వా.

డొల్లుపుఱ్ఱెలు

 • లొత్త తలలు, లోన ఏమీ లేనివి. ఆము. 6. 17.

డొల్లుపోగులు

 • బోలుగా ఉన్న పోగులు.

డోకు వచ్చు

 • అసహ్యము కలుగు.
 • "వానిరూపం చూస్తే డోకు వస్తుంది." వా.