పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/800

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చెయి - చెయ్యి 774 చెయ్యి - చెయ్యి

చెయి పట్టు

 • కాపాడు; పెండ్లాడు. బ్రౌన్.

చెయిపట్టుగా పట్టి యిచ్చు

 • పట్టించి యిచ్చు.
 • "చెయిపట్టుగా పట్టి నాకు ఒప్పించక." కాశీయా. 107.

చెయి మించు

 • తన్ను మించి పోవు.
 • "తనకు చెయి మించినట్టిఁడు ధరణి లేని, ఘనుఁడు." చిత్రభా. 2. 107.
 • 2. తనవశం దాటి పోవు.
 • "చెయి మించిన తరువాత ఏ మనుకునీ ఏం లాభం రా." వా.

చెయి మీఱు

 • 1. తన్ను; కొట్టు.
 • "మేలముతోడఁ బిల్చి చెయి మీఱెద నంచును వేంకటేశ్వరా." తాళ్ల. శృం. శ.
 • 2. వశం దాటి పోవు.

చెయి వ్రేసి హసించు

 • చేతులు తట్టి పరిహాసము చేయు.
 • "అనుచు నొండొరుఁ జెయి వ్రేసి యపహసింప." ఉ. హరి. 4. 161.

చెయ్యి కాల్చుకొను

 • సొంతగా వంట చేసుకొను.
 • "మా ఆవిడ పుట్టింటికి వెళ్లడంతో నేనే చెయ్యి కాల్చుకో వలసి వస్తూ ఉంది." వా.
 • రూ. చెయి కాల్చుకొను.
 • చూ. చేయి కాల్చుకొను.

చెయ్యి చూచు

 • హస్తరేఖలను పరీక్షించి భవిష్యత్తు చెప్పు.
 • "నాకు చాలా డబ్బు వస్తుందని వాడు చెయ్యి చూచి చెప్పాడు."

చెయ్యిచ్చు

 • ఆసరా యిచ్చు.
 • చూ. చే యిచ్చు.

చెయ్యి తడి చేయు

 • లంచ మిచ్చు.
 • "ఆ గుమాస్తా చెయ్యి తడి చేస్తేనే కానీ, ఆ కాగితం బయట పడేటట్టు లేదు." వా.

చెయ్యి తడి యగు

 • లంచము దొరకు. కొత్త. 188.

చెయ్యి తిరిగిన

 • ఆరితేరిన.
 • "వాడు కవిత్వంలో బాగా చెయ్యి తిరిగినవాడు." వా.
 • రూ. చేయి తిరిగిన.

చెయ్యి విదిలించని

 • ఏదో కొంతయినా యివ్వని; అతిలుబ్ధు డైన.
 • "అతను అంత ఆస్తి ఉన్నా ఎవ రడిగినా యింత చెయ్యి విదిలించనివాడు." వా.

చెయ్యి విప్పుకొలుపు

 • నమస్కారం.

చెయ్యి వూరికే లేదు

 • ఏదో పనిమీదున్నాను అనుట. కొత్త. 37.