పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/75

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అడ్డ_____అడ్డ 49 ఆద్ద_____అడ్డ

అడ్డగాడిద

 • తిట్టు, పనీపాటా లేకుండా తిరిగేవాడు.
 • అల్లరిచిల్లరిగా తిరిగేవాడు.
 • మాటా. 9.
 • "వాడు అడ్డగాడిదలా ఊరంతా ఎప్పుడూ తిరుగుతుంటాడు." వా.

అడ్డగాలు వేయు

 • అడ్డగించు.
 • "పోకు మని యడ్డగాల్ వేయంగన్." సారం. 2. 16.

అడ్డగోడ

 • కొంచెం ఎత్తుగా హద్దు నేర్పరుస్తూ పెట్టుగోడ.
 • "వాళ్లింటికీ వీళ్లింటికీ మధ్య అడ్డగోడ ఒక్కటే వ్యవధానం. వా ళ్లెప్పుడూ అన్న దమ్ముల్లాగా ఉంటారు." వా.

అడ్డగోడమీద దీపం పెట్టినట్లు

 • అటూ యిటూ కూడా ఉన్నట్లుండు. ఎటోఒక వైపు మొగ్గక అనుట.

అడ్డగోడమీది పిల్లి

 • చూ. గోడమీది పిల్లి.

అడ్డగోలుగ

 • ఎటు పడితే అటు.
 • రుద్రమ. 84. పు.

అడ్డగోలు వ్యవహారం

 • గందరగోళపు వ్యవహారము.

అడ్డపట్టుపాప

 • అడ్డపాప.
 • "అడ్డపట్టెడు పాప డంటవె యోయమ్మ." సారం. 2. ఆ.
 • చూ. అడ్డపాప.

అడ్డపట్టుల పాప

 • చిన్ని పాప.
 • అడ్డాలలోని పాప. తె. జా.

అడ్డపచ్చ

 • ముదురుపచ్చ.
 • "సుకుమార శుకచ్ఛదచ్ఛటా దాయా దంబు లై యడ్డపచ్చ గొనునవియును."
 • కాశీ. 7. 26.

అడ్డపడు

 • 1. కాళ్ళమీద పడు. 2. అడ్డు వచ్చు.
 • "నెగులున నడ్డపడి యేడ్చి." సారం. 3. 199.
 • "తప్పుదు బ్రహ్మశతం బడ్డపడిన." గౌర. హరిశ్చం. పం. 1078.
 • "అడ్డపడి చెప్పుకుంటే వినక పోతాడా." వా.

అడ్డపాప

 • పసిబిడ్డ.
 • చిన్న తనంలో పసిపిల్లలను చేతులపై అడ్డముగా పెట్టుకొని పోవుటపై వచ్చిన పలుకుబడి. అడ్డాలలో బిడ్డ డనుట.

"...నోరిలోపలన్ వ్రేలిడినప్పుడన్
గఱవనేరడు నీసుతు డడ్డపాప యౌ." సారం. 3. 58.

 • చూ. అడ్డపట్టుపాప.

అడ్డపెట్టు

 • అడ్డగించు.
 • "ధర్మపరిపాలుర మమ్ము నడ్డపెట్ట..." భాగ. షష్ఠ. 81. ప.