పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/76

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అడ్డ____అడ్డ 50 అడ్డ____అడ్డ

అడ్డపెట్టు లేక

 • ఆటంకము లేకుండ.
 • "బొడ్డనబావుల నడ్డ పెట్టు లేక విహరించుటకు వజ్రనాముదల యడిగి." ప్రభా. 1. 121.

అడ్డ పేరు

 • ఏదో ఒకందుకై నడుమ ఎవరో పెట్టిన పేరు.
 • "అతని పేరు శంకరశాస్త్రే అయినా కూరగాయల కెప్పుడూ దేవిరిస్తూ ఉండడంచేత కూరగాయలశాస్త్రి అని అడ్డపేరు వచ్చింది." వా.

అడ్డపొగ వేయు

 • అడ్డు వేయు.

అడ్డబాస

 • బులాకీ. తె.జా.

అడ్డమాడు

 • వ్యతి రేకించు.
 • రుద్రమ. 40 పు.

అడ్డము చెప్పు

 • వ్యతి రేకించు.
 • "ఏది చెప్పినా వాడు అడ్డం చెప్తాడు." వా.

అడ్డముపడు

 • అడ్డు వచ్చి కాపాడు.
 • "దాని కడ్డముపడ నెవరు వచ్చిన సమ యింపుము." మార్కం. 6. 158.
 • ఎవ రడ్డం వస్తారో చూస్తాను అనే రీతిగా కూడా వినవస్తుంది.

అడ్డము వచ్చు

 • అడ్డము వచ్చి కాపాడు. అడ్డుపడు.
 • "అమ్మధురాపురీరమణు లడ్డము వత్తురు గాక." భాగ. దశ. పూ. 1474.

అడ్డ మూడే కళ్లుగా తినువాడు

 • అడ్డబియ్యం వండగా మూడు ముద్దలతో మింగి వేస్తా డనుట.
 • అంటే తిండిపోతు.

అడ్డమైన

 • ఏది పడితే అది, సమయాను కూలంగా, నీతీ నియమం లేకుండా.
 • కాశీ. 7. 232.
 • "వాడు అడ్డ మైనకూళ్లూ తింటాడు."
 • "అడ్డ మైనవాళ్ల కాళ్లు పట్టుకొంటాడు."
 • "అడ్డ మైనపని చేస్తాడు." వా.

అడ్డమైన కూళ్లు కుడుచు

 • అన్ని నీచాలకూ పాల్పడు.
 • "వాడు అడ్డమైన కూళ్లూ కుడుస్తున్నాడు." వా.

అడ్డమైన గడ్డి తిను

 • నీచానికి లోబడు.
 • చూ. అడ్డ మైనకూళ్లు కుడుచు.

అడ్డమైన చాకిరీ

 • నానా పనులూ
 • "వాడు నాచేత అడ్డమైన చాకిరీ చేయించుకొని తరిమేశాడు." వా.

అడ్డమైన వాడు

 • 1. ఎవడు పడితే వాడు.