పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/714

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చప్ప - చబు 688 చమ - చమ్మె

చప్పని

 • నిస్సార మైన. సుమతి. 108.

చప్పరమంచము

 • పందిరిమంచము. శ. ర.

చప్పరించు

 • 1. నోటితో చప్పరించు - తిను, ఆస్వాదించు.
 • 2. ఆ అదేమిటి లే అని నిర్లక్ష్యత కనబఱచు.
 • "జపతపంబులు తలఁచినఁ జప్పరించు." మహిమ. 3. 3.
 • "వాని కెంత గొప్పవిశేషం చెప్పినా చప్పరించి వేస్తాడు." వా.

చప్పలించు

 • చప్పరించు.

చప్పి చప్పి

 • చప్పరించి చప్పరించి.
 • "దప్పి నంగేక్షువుల్ చప్పి చప్పి." కా. మా. 4. 137.

చప్పిడి.

 • ఉప్పు లేని, కారం లేని.
 • "చప్పిడిపథ్యంతో ఈ మందు తినాలి." వా.

చప్పిడిముక్కు

 • అణగిపోయిన ముక్కు.

చబుకు సేయు

 • కొరడాతో కొట్టు.
 • "సైంధవంబుల ధే యని చబుకు సేయ." జైమి. 6. 53.

చమడా లూడగొట్టు

 • చర్మం ఒలిచి వేయు. తిట్టుగానే అలవాటు.
 • "ఇంకోసారి ఆమాట అన్నా వంటే చమడా లూడగొడతాను." వా.
 • చూ. చమడా లెక్కగొట్టు.

చెమడా లెక్కగొట్టు

 • చూ. చమడా లూడగొట్టు.

చమురుకాళ్ల పెద్దమ్మ

 • దురదృష్టవంతుడు, చేత కాని వాడు, సోమరి.
 • "ఆ చమురుకాళ్ల పెద్దమ్మను పట్టుకొని ఏం చేస్తాము?" వా.

చమురు చల్లిన మంటలకై వడి

 • విజృంభించి. మంటలలో నూనె పోస్తే మరింత మండుతుంది.
 • "చమురు చల్లిన మంటల కైవడిఁ, బ్రత్తి తాల్చినవడువున." ఉ. హరి. 3. 71.

చమురు దీసిన దివ్వె

 • ఆరిపోవునది, చంచలము. చము రుంటేనే దీపం వెలుగుతుంది కదా.
 • "చమురు దీసినదివ్వె సంసారము." తాళ్ల. సం. 11. 3. భా. 71.

చమ్మెట వ్రేయు

 • సమ్మెటతో కొట్టు.
 • "ఈ, వీరులు నిన్నుఁ జమ్మెటనె వ్రేయుదు డాయుదుఁ బోర శౌరికిన్." ఉ. హరి. 4. 206.