పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/63

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అట్టి______అట్టు 37 అట్ల_______అడ

 • "ఇది యేమో మన పాళె మెల్ల వగ నట్టిట్టయి వెతం జెంద..."
 • శుక. 1. ఆ. 477 ప.
 • "ఎడబాయనీక బల్విడి నంట గదుముచు నట్టిట్టు వడి ద్రోపులాడునవియు."
 • కళా. 8. 81.

అట్టిట్టు సేయు

 • కలత పెట్టు.
 • "తొట్రించి గొర్లలో దోడేలు పొచ్చిన, ట్లీగబ్బి వేళ్ళ నట్టిట్టు సేయు."
 • సారం. 1. 92.

అట్టిద కాక

 • సరేం అట్లాగే.
 • "మా యనుమతిజేసి, పుట్టు ద్వితీయ శంభుం డన బుడమి, 'నట్టిద కా' కని యానందలీల, బుట్టె."
 • బస. 1. ఆ. 8 పుట.

అట్టుడికినట్లు ఉడుకు<.big>

 • ఒకవిషయమై గగ్గోలు ఏర్పడు.
 • "ఆపిల్ల ఎక్కడో లేచిపోయిం దని ఊరంతా అట్టుడికినట్టు ఉడికి పోయింది." వా.

అట్టుపుట్టు

 • పుట్టుపూర్వోత్తరాలు. జం.

అట్టుపుట్టానవాళ్ళు

 • "దాని అట్టుపుట్టు ఆనవాళ్లు వాడిని అడిగితే కాని తెలియవు." వా.
 • "అట్టుపు ట్టానవాళ్లతో నాగుట్టంతయు నీవే చెప్పుచుండ నేను లే దని మఱుగు పఱచుటవలన నేమి లాభము?"
 • సౌందర్య. స. 58.

అట్టులవోలె

 • వలె - ఉపమా వాచకం.
 • వీనిలో ద్విరుక్తి నన్నెచోడునిలో విరివిగా కానవస్తుంది.
 • కుమా. 9. 64.

అట్ల కాక.

 • సరే.
 • ఏదైనా ఎవరైనా చెప్పినప్పుడు మంచిది అన్నట్లే - సరే అన్నట్లే - గ్రాంథికంలో అంటే ఆనాటి వాడుకలోనూ, అట్ల కాక అనుట అలవాటు.
 • బస. 2. ఆ. 24 పుట.

అట్లు పోయు

 • చూ. దోసెలు పోయు.

అడ కట్టు

 • గుత్తిగా యేర్పడు.
 • "ఎత్తులం గలసి చిగుళ్లువెట్టి యడకట్టిన క్రొవ్విరి మొల్ల పూవుటెత్తులు."
 • శకుంతలా. 1. 83.

అడకత్తెర

 • పోకలు కత్తిరించుకత్తెర. కన్నడంలో అడకత్తు అంటే ఖండించు అని అర్థం. కొత్తు అన్నా అంతే.

అడకత్తెర బతుకు

 • అటూ యిటూ కూడా బాధలకు గురి యగుబతుకు.
 • "నే నటు పోవడం లేదని పుట్టింటివారికి కోపం. వాళ్ళవల్ల యేమీ లాభం లేదని అత్తింటివారికి కోపం. వీళ్ళిద్దరి మధ్యా పడి నాది అడకత్తెర బతుకు అయిపోయింది." వా.