పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అంపా_________అంబ 18 అంబ________అంశ

అంపాచారంపు వానలు

 • జడివానలు.
 • "అంపాచారంపు వానలప్పుడు కురిసె." వి. పు. 7. 67.

అంపించు

 • పంపు.
 • చూ. అంపబంపు.

అంపుదోళ్ల వెధవ

 • ఒకతిట్టు. అసమర్థుడు.

అంబకళము

 • అంబలి.
 • ఈ అంబకళమే అంబలి అయి యుండవచ్చును.
 • "అతని నగర గాచునంబకళంబు ప్రతి వచ్చునే." బస. 5. 152 పు.

అంబటిప్రొద్దు

 • దాదాపు తొమ్మిదిగంటలవేళ, ఉదయము.
 • అంబళ్లు తాగేప్రొద్దు అనుటపై ఏర్పడినది. రాయల సీమలో రైతులు, కార్మికులు ఇత్యాదులు ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "అంబళ్లప్రొ ద్దయింది. త్వరగా చేలోకి వెళ్లాలి." వా.
 • "అంబటిప్రొద్దు కాగనె" పె. పా.

అంబ పలక లేదు

 • డబ్బు చిక్క లేదు, పని కాలేదు అనుపట్ల ఉపయోగించేపలుకుబడి.

అంబళ్ళపొద్దు

 • చూ. అంబటిప్రొద్దు.

అంబస్తు

 • లోకజ్ఞానము లేనివాడు. ఆం. భా.

అంబాజీపేట ఆముదం

 • పట్టుకొంటే వదలని.
 • ఇది స్థానికంగా యేర్పడిన పలుకుబడి.

అంబూకృతి చేయు

 • తూథూ అని మూయు, ఉమ్మి వేయు.
 • "కెం పగుచూడ్కి జూచి యం, బూకృత మాచరించుటకు బుద్ధి దలంక."
 • పాండు. 3. 95.

అంబేద

 • దుర్బలుడు, అసమర్థుడు.
 • "వేదుఱు బల్కి న న్నదర వేయగ జూచెదు ఇందు నంత నంబేదలు లేరు." పద్మ. 3.
 • "వాడు ఒట్టి అంబేద. వాణ్ణి పంపించి ఏం లాభం?" వా.

అంబోదర గిడ్డడు

 • బాన కడుపువాడు.

అంశ చక్రము

 • జాతకంలో రాశిచక్రం కాక అంశ చక్రం ఒకటి ఉంటుంది. ఏ ఏ నవాంశలో యే గ్రహాలున్నదీ, లగ్నం ఏ నవాంశ అయినదీ తెలిపే చక్రం.