పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అంట_______అంట 8 అంట_______అంట

అంజెలు వేసుకుంటూ వెళ్లాడు." వా.

 • చూ. అంగలు వేయు.

అంటకత్తెర వేయు

 • వెంట్రుకలు కుఱుచుగా కత్తిరించు.

అంటక ముట్టక

 • చూ. అంటి ముట్టక.

అంటకాగు

 • జతగా దగ్గఱ ఉండు.
 • కొత్త. 102.

అంటకుండి ఆడుప్రాయము

 • చిఱుతప్రాయము.
 • సంసారంలో కల్పించుకోకుండా ఆడుతూ పాడుతూ గడిపేప్రాయం అనుట.
 • "అంటకుండి యాడునట్టి ప్ర్రయ మొకింత నడుచు నంతలోన..."
 • కళా. 6. 76.
 • చూ. అంటి కుంచి ఆడుప్రాయము.

అంటగట్టు

 • 1. బలవంతముగా తగులగట్టు.
 • "నే నెంత వద్దని మొత్తుకున్నా వినకుండా ఆపిల్లను నా కంట గట్టినాడు. నేను నానాబాధా పడుతున్నాను." వా.
 • "నేను పోయేది లేదు. పెట్టేది లేదు. వద్దంటే వినకుండా అదేదో బెనిఫిట్ నాటక మని వాడు నా కొకటిక్కెట్టు అంటగట్టి పోయినాడు."" వా.
 • 2. ఆరోపించు.
 • ఎవడో చేసినతప్పు నా కంట గట్టాడు." వా.

అంటగట్టుకొని

 • వెంటబెట్టుకొని, కలిసి యుండి.
 • "రాకుమారుని నంటం గట్టుకొని శంఖ లిఖితుల కట్టెదురం దెచ్చి."
 • జైమి. 4. 125.
 • "వాడు ఎక్కడికి వెళ్లినా భార్యను అంటగట్టుకొని పోతుంటాడు." వా.
 • "వాళ్లిద్దరూ ఎప్పుడూ అంటగట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు." వా.
 • చూ. అంటగట్టు.

అంట గదుము

 • తుదివరకూ తరుముకొనిపోవు.
 • "ఎడబాయనీక బల్విడి నంట గదుముచు, నట్టిట్టు వడి ద్రోపులాడు నవియు." కళా. 8. 81.

అంటగ నేయు

 • నాటునట్లు వేయు.
 • "కుశు నురం బానక పర్వశరాహతిచే నంటగ నేసి." జైమి. 6. 185.

అం టగు

 • ము ట్టగు.
 • "కోడలు అంటయింది. మాటాడుతూ కూర్చుంటే ఎట్లా అమ్మా!" వా.

అంట దఱుము

 • దొరికేవరకూ తరుము.
 • "అగ్ని నాలుక లేడు నంట దఱిమి."
 • కాశీ. 3. 31.

అంట పొడుచు

 • బాగా నాటునట్లు పొడుచు.

అంట బలియు

 • బాగా బలియు, రెండూ కలిసి పోవునట్లు అనుట.
 • "అంట బలిసినతొడలు."
 • గౌర. హరిశ్చం. పం. 1088.