పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/300

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఏకా____ఏకా 274 ఏకా___ఏకు

ఏకాతపవారణముగ

 • ఏకచ్ఛత్రముగా. అడ్డు లేక అనుట. కాశీ. 4. 177.

ఏకాధ్వరమాధుకరంగా

 • చాలీ చాలక.
 • "ఈ సంసారం ఏకాధ్వరమాధుకరంగా ఉంది." వా.

ఏకాడికి

 • ఎంతకు, ఏమాత్రానికి. ఎంతడబ్బుకు అన్నమాట. కొత్త. 12.

ఏకారిగొట్టు

 • ఒక తిట్టు. ప్రతిదానికోసం వేకా రేవా డనుట.

ఏకార్ణవముగా

 • జలమయముగా; ఎక్కడ చూచినా నీళ్ళుగా. దీనిని భూమి - దాని పర్యాయ పదాలతో చేర్చీ ఉపయోగిస్తారు.
 • "ఏకార్ణవంబుగా హెచ్చి వర్షించి." పల. పు. 12.
 • "భూమి అంతా ఏకార్ణవ మయిపోయింది." వా.
 • "ఎక్కడ చూచినా ఏకార్ణవంగా ఉంది. ఏం వానలు ! ఏం వానలు !" వా.

ఏకాహబ్రాహ్మడు

 • నిరసనగా అనుమాట.
 • ఏకాహాలలో బ్రాహ్మణార్థం ఉండేవాడు. అది కొంచెం నీచం అనే భావంపై యేర్పడిన పలుకుబడి.
 • ఏకాహం అంటే మృతునకు పదకొండోరోజు చేసే శ్రాద్ధ కర్మ.
 • "ఆ ఏకాహబ్రాహ్మడే దొరికాడూ నీకు?" వా.
 • చూ. ఏకాహము.

ఏకాహము

 • మృతులకు పదకొండోరోజు చేసే కర్మ.
 • చూ. ఏకాహబ్రాహ్మడు.

ఏకి కాకుల కిచ్చు

 • చించి చెండాడు. తుత్తుమురు చేసి కాకులకు వేయు అనుట.
 • "కండలు తనవింట నేకి కాకుల కిచ్చెన్." కకు. 5. 76.

ఏకు మే కగు

 • మెత్తనివాడే క్రూరు డగు. సులువుగా తీరునది గండ్ర గొయ్యగా తయా రగు.
 • "కాన వివరించితిని మీదికార్యమెట్లు, చక్క చేసెదొ నీయంత పిక్కులాట, మేళగా డెవ్వ డిది మీదుమిక్కి లైన, దీర్ప రా దేకు మేకైన దేవదేవ!" వెంకటే. 2. 21.
 • "ఏదో పని నేర్చుకుంటా నని వచ్చి వాడు ఏకు మేకై కూర్చున్నాడు. నాకే ఉద్వాసన చెప్పేట్టున్నాడు." వా.