పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/258

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఊదు____ఊదు 232 ఊపా___ఊపి

ఊదుకు పోవు

 • తఱుముకొని పోవు. ఊదుక పోవు. క్రిందిప్రయోగంలోని శ్లేషలో రెం డర్థాలూ ఉన్నవి.
 • "ఊదుకు పోవు శంఖము నహో! గళరేఖ." విజయ. 1. 134.
 • "కుందేళ్లను నక్కలు ఊదుకొని పోయినవి." వా.

ఊదుకొను

 • నాటు.
 • "ఊదుకొనబడు మధూళిక-" ఆము. 5. 137. హరి. ఉత్త. 9. 231.

ఊదుగ్రోవులు

 • బాలక్రీడావిశేషము.

ఊదువత్తి

 • సాంబ్రాణికడ్డీ.
 • చూ. ఊదుకడ్డీ.

ఊదువెండి

 • పరిశుద్ధ మైనవెండి. వెండిలో ఏదయినా కల్తీ ఉన్నప్పుడు దానితో పాటు సీసం కూడా వేసి, మూసలో వేసి. కుంపట్లో పెట్టి ఒక తిత్తితో ఊదుతారు. కడపటికి మేలిమి వెండి తేలుతుంది. బంగారం పుటం పెట్టి నా రన్నట్లే వెండిని ఊదడం అనే అంటారు.
 • "తగ్గువెండి చాలా ఉంది. ఊదించాలి." వా.
 • "దీని కేం ఊదువెండి. చొక్కం." వా.

ఊపాడు

 • ఊగాడు.
 • "చూపు దేటుల పిల్ల లూపాడ జొచ్చె." రాజ. చ.

ఊపరలాడు

 • వట్టి దంభోక్తు లాడువాడు. ఉత్త. హరి. 5. 178.

ఊపిరాడడం లేదు

 • పని యెక్కు వైన దనుట.
 • "పొద్దుటినుంచీ ఒకటే పని. ఊపిరాడ్డం లేదు." వా.
 • చూ. ఊపిరి సలపడం లేదు.

ఊపిరికుట్టు

 • ఊపిరి పీల్చుటకు వీలు లేనట్లు కడుపుకుట్టు పట్టుకొను.
 • "అ,బ్బల్లిదు ప్రక్క నొంచిన నపాయపు టూపిరికుట్టు వట్టి మూ,ర్ఛిల్లి." కకు. 2. 146.
 • "పాపం అతనికి ఊపిరి కుట్టుపట్టి విలవిలలాడి పోతున్నాడు." వా.

ఊపిరి ఆడకుండు

 • పని తెమలకుండు; నిర్విరామంగా, ఎడతెఱపి లేకుండా ఉండు.
 • "నీరు వోయువారు నారు నాటెడువారు, ఊపి రాడకుండ నొరిసికొనిరి." క్షేత్రలక్ష్మి. 42. పు.
 • "పొద్దున్నుంచీ వచ్చే చుట్టాలూ పొయ్యే చుట్టాలూ, ఊపి రాడ్డం లేదు." వా.
 • చూ. ఊపిరి సలపకుండు.